"Previous Post" — Słownik kolokacji angielskich

Previous Post kolokacja
Popularniejsza odmiana: previous post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poprzednie Stanowisko
  1. previous przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Let me give you an example from my previous post.

    Podobne kolokacje: