KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
(1) ministerial, pastoral
Kolokacji: 2
(2) diplomatic, presidential
Kolokacji: 2
(4) top, excellent
Kolokacji: 2
(15) similar, different
Kolokacji: 2
(17) official, American
Kolokacji: 2
(19) ceremonial, daily
Kolokacji: 2
(21) vacant, stern, white
Kolokacji: 3
(23) honorary, honourable, exalted
Kolokacji: 3
(24) local, national, federal
Kolokacji: 3
(25) vertical, upright, forward
Kolokacji: 3
(26) French, German
Kolokacji: 2
(27) judicial, bureaucratic
Kolokacji: 2
(29) sensitive, fortified, sturdy
Kolokacji: 3
(30) ambassadorial, consular
Kolokacji: 2
(31) elective, appointive
Kolokacji: 2
(33) cabinet-level, equivalent
Kolokacji: 2
(34) informative, advisory
Kolokacji: 2
(36) ecclesiastical, religious
Kolokacji: 2
(37) related, executive, hereditary
Kolokacji: 3
(38) clerical, professional
Kolokacji: 2
1. professional post = fachowa poczta professional post
2. clerical post = klerykalna poczta clerical post
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.