"current post" — Słownik kolokacji angielskich

current post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna poczta
  1. current przymiotnik + post rzeczownik
    Silna kolokacja

    He took leave last year to assume his current post, which is temporary.

    Podobne kolokacje: