"new post" — Słownik kolokacji angielskich

new post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowa poczta
  1. new przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He would not reach his new post until the spring of 541.

    Podobne kolokacje:

podobne do "new post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "new post" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik