"Bangkok Post" — Słownik kolokacji angielskich

Bangkok Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bangkok Poczta
  1. Bangkok rzeczownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He contributed regular columns for the Bangkok Post but had little time to write.

    Podobne kolokacje: