KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"attack the post" — Słownik kolokacji angielskich

attack the post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaatakuj stanowisko
  1. attack czasownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Blade attacked the post as if it were his deadliest enemy.

    Podobne kolokacje: