"high-profile post" — Słownik kolokacji angielskich

high-profile post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głośna poczta
  1. high-profile przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was a high-profile post but Dobson found it hard to make a big impact, due to the decision to stick within spending limits set by the previous Conservative government.

    Podobne kolokacje: