"serve in posts" — Słownik kolokacji angielskich

serve in posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: serve in that post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ w pocztach
  1. serve czasownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He continued to serve in this post until his death.

    Podobne kolokacje: