"serve in that post" — Słownik kolokacji angielskich

serve in that post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ w tej poczcie
  1. serve czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He continued to serve in this post until his death.

    Podobne kolokacje:

podobne do "serve in that post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "serve in that post" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne