"city post" — Słownik kolokacji angielskich

city post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta miasta
  1. city rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The city posts agendas for Council and committee meetings.

    Podobne kolokacje: