"Dominion Post" — Słownik kolokacji angielskich

Dominion Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dominium Poczta
  1. dominion rzeczownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The ensemble received excellent reviews in the Dominion Post - Wellington.

    Podobne kolokacje: