"Denver Post" — Słownik kolokacji angielskich

Denver Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Denver Poczta
  1. Denver rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But now they are seeing plenty of both," reported the Denver Post.

    Podobne kolokacje: