"high post" — Słownik kolokacji angielskich

high post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysoka poczta
  1. high przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She then became Superintendent, the third highest post in the service.

    Podobne kolokacje: