"high-level post" — Słownik kolokacji angielskich

high-level post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta na wysokim szczeblu
  1. high-level przymiotnik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Many attained important high-level posts in the administration.

    Podobne kolokacje: