"post manned" — Słownik kolokacji angielskich

post manned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta obsługiwała
  1. man czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Despatches and orders were either sent through the ordinary post, manned by foot runners, or by special messengers on camels.

    Podobne kolokacje: