"Birmingham Post" — Słownik kolokacji angielskich

Birmingham Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Birminghamska Poczta
  1. Birmingham rzeczownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Simon Evans of the Birmingham Post highly praised the album.

    Podobne kolokacje: