"Connecticut Post" — Słownik kolokacji angielskich

Connecticut Post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Connecticut Poczta
  1. Connecticut rzeczownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And then an article in The Connecticut Post alerted local animal rights activists to the procedure.

    Podobne kolokacje: