"fill the post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fill the post" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"fill the post" — Słownik kolokacji angielskich

fill the post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokonaj obsady stanowiska
  1. fill czasownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    No decision has been made on filling the post of chief executive.

    Podobne kolokacje: