"serve at posts" — Słownik kolokacji angielskich

serve at posts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ przy pocztach
  1. serve czasownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He joined the army in 1914 and served at various posts within the Polish Legions.

    Podobne kolokacje: