"occupy posts" — Słownik kolokacji angielskich

occupy posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: occupy the post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zajmij poczty
  1. occupy czasownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was the last to occupy the post until after the war.

    Podobne kolokacje:

podobne do "occupy posts" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "occupy posts" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne
rzeczownik