"post continues" — Słownik kolokacji angielskich

post continues kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowisko trwa
  1. post rzeczownik + continue czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The post continued to adapt to meet the Army's evolving requirements.

    Podobne kolokacje: