"post appears" — Słownik kolokacji angielskich

post appears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta ukazuje się
  1. post rzeczownik + appear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The wooden posts appeared to be set in stone.

    Podobne kolokacje: