"post begins" — Słownik kolokacji angielskich

post begins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta zaczyna się
  1. post rzeczownik + begin czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During this time, the post began a modernization effort.

    Podobne kolokacje: