"anonymous post" — Słownik kolokacji angielskich

anonymous post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): anonimowa poczta
  1. anonymous przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Petersons' block was evacuated in short order; many of the evacuees ended up congregating near my anonymous post around the corner.

    Podobne kolokacje: