"anonymous call" — Słownik kolokacji angielskich

anonymous call kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): anonimowa rozmowa telefoniczna
  1. anonymous przymiotnik + call rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was time for me to make one more of my anonymous phone calls.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo