"anonymous source" — Słownik kolokacji angielskich

anonymous source kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieznane źródło
  1. anonymous przymiotnik + source rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The number of anonymous sources in the paper was down 24 percent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo