"supervisory post" — Słownik kolokacji angielskich

supervisory post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadzorcza poczta
  1. supervisory przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her husband, Peter Plattes, eventually got a $100,000 supervisory post in one of the system's regional offices.

    Podobne kolokacje: