"trade post" — Słownik kolokacji angielskich

trade post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta handlowa
  1. trade rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Birka, the oldest town in Sweden, was an international trade post.

    Podobne kolokacje: