"post graduate program" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program poczty magisterski
 1. graduate rzeczownik + program rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Separate entrance tests are conducted for admission to other post graduate programmes.

  Podobne kolokacje:
 2. post rzeczownik + program rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Separate entrance tests are conducted for admission to other post graduate programmes.

  Podobne kolokacje:

podobne do "post graduate program" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "post graduate program" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik