"Excellent post" — Słownik kolokacji angielskich

Excellent post kolokacja
Popularniejsza odmiana: excellent post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Doskonała poczta
  1. excellent przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Asanisimasa2 - excellent post, one of the best I've seen on here.