"excellent performance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonałe wykonanie
  1. excellent przymiotnik + performance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However she had an excellent performance during the final night.

powered by  eTutor logo