"excellent example" — Słownik kolokacji angielskich

excellent example kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonały przykład
  1. excellent przymiotnik + example rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And the military had what seemed an excellent example of how to do it.

powered by  eTutor logo