BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"excellent condition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonały warunek
  1. excellent przymiotnik + condition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They had seen hard use, but all of them were in excellent condition.

powered by  eTutor logo