BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"musical performance" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "musical performance" po angielsku

musical performance

rzeczownik
  1. występ muzyczny

"musical performance" — Słownik kolokacji angielskich

musical performance kolokacja
  1. musical przymiotnik + performance rzeczownik = występ muzyczny
    Bardzo silna kolokacja

    When you work on a musical performance, the idea of quality is really important.

powered by  eTutor logo