"excellent post" — Słownik kolokacji angielskich

excellent post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonała poczta
  1. excellent przymiotnik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Asanisimasa2 - excellent post, one of the best I've seen on here.