"garrison post" — Słownik kolokacji angielskich

garrison post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowisko garnizonowe
  1. garrison rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Best garrison post I ever saw."

    Podobne kolokacje: