BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"post marks" — Słownik kolokacji angielskich

post marks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaki poczty
  1. post rzeczownik + mark czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then he turned and looked the other way, down the road to where the white posts marked the beginning of the Wizard's personal territory.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo