"Post Punk" — Słownik kolokacji angielskich

Post Punk kolokacja
Popularniejsza odmiana: post punk
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Poczta Punk
  1. post rzeczownik + punk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    New wave and post punk were the trend in 80s Russian rock.

    Podobne kolokacje: