"artillery post" — Słownik kolokacji angielskich

artillery post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta artylerii
  1. artillery rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Today, on the east side of Plum Island, a network of trenches remains from the area's tenure as an artillery post.

    Podobne kolokacje: