"see football posts" — Słownik kolokacji angielskich

see football posts kolokacja
Popularniejsza odmiana: see one's post
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrz poczty piłkarskie
  1. see czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you want to know more about 3D see my next post.

    Podobne kolokacje: