"post suggests" — Słownik kolokacji angielskich

post suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta wskazuje
  1. post rzeczownik + suggest czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Finally, if you believe for a second that any politician genuinely cares about anything other than power then you are even more naive than your post suggests.

    Podobne kolokacje: