"reported by the Washington Post" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: Washington Post reports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poinformowany przez Washington Post
  1. post rzeczownik + report czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At about 2330, a forward operating post reported increased activity.

    Podobne kolokacje: