"post of commander" — Słownik kolokacji angielskich

post of commander kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanowisko dowódcy
  1. commander rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He held on to his post of commander in chief of the army until 1998.

    Podobne kolokacje: