"post called" — Słownik kolokacji angielskich

post called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta zadzwoniła
  1. call czasownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He felt like a sentry who had fallen asleep at his post suddenly called to attention.

    Podobne kolokacje: