"include posts" — Słownik kolokacji angielskich

include posts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj poczty
  1. include czasownik + post rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His career included posts as the attorney for several municipalities including Steuben County.

    Podobne kolokacje: