"Washington Post describes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Washington Post opisuje
  1. post rzeczownik + describe czasownik
    Luźna kolokacja

    The Washington Post described him as "one of Bush's closest friends and advisers".

    Podobne kolokacje: