"communications post" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komunikacje poczta
  1. communication rzeczownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Attacks on Baghdad diminished because of poor weather, air force officers reported, but a bridge and a communications post were destroyed.

powered by  eTutor logo