"post shows" — Słownik kolokacji angielskich

post shows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta pokazuje
  1. post rzeczownik + show czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A later post mortem showed the man had been drinking and died of hypothermia during the night when temperatures dropped to - 2.

    Podobne kolokacje: