ANGIELSKI NA NOWY ROK. Tylko do niedzieli 40% taniej!Sprawdź

"post" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

post rzeczownik

rzeczownik + post
Kolokacji: 139
blog post • Washington Post • trading post • command post • cabinet post • observation post • goal post • Jerusalem Post • Denver Post • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
(3) trading, trade, Penny
Kolokacji: 3
1. command post = stanowisko dowodzenia command post
2. army post = wojskowa poczta army post
3. police post = stanowisko policyjne police post
4. post of officer = stanowisko funkcjonariusza post of officer
  • The post of chief financial officer is a new one at the company.
  • He told you how excellent you'd be for the post of first officer.
  • "You never should have accepted the post of first officer."
  • The post of chief operating officer will not be filled.
  • There are no plans to fill the post of chief operating officer.
  • His excitement faded, however, when he learned the post of chief medical officer had been filled.
  • The post of chief operating officer that the Foundation created a few months ago has been abolished.
  • He retains his posts of senior vice president and chief operations officer.
  • He was elected chairman in 1960, retaining the post of chief executive officer until his retirement four years later.
  • The company is eliminating the post of chief executive officer and the board is expected to name a chairman at its meeting next week.
5. Legion post = Poczta legionu Legion post
6. post of commander = stanowisko dowódcy post of commander
7. VFW Post = Poczta VFW VFW Post
8. communications post = komunikacje poczta communications post
9. garrison post = stanowisko garnizonowe garrison post
10. Pentagon post = Poczta Pentagonu Pentagon post
11. artillery post = poczta artylerii artillery post
(5) cabinet, lamp, bed
Kolokacji: 3
(6) observation, monitoring
Kolokacji: 2
(7) goal, border, frontier
Kolokacji: 3
(11) fence, gate, railing
Kolokacji: 3
(12) government, General, Governor
Kolokacji: 3
(13) guard, security, licence
Kolokacji: 3
(15) staging, Twitter, ring
Kolokacji: 3
(16) director, management, manager
Kolokacji: 3
(18) professor, university, staff
Kolokacji: 3
(23) health, hardship
Kolokacji: 2
(24) support, rudder, anchor
Kolokacji: 3
(25) Picture, sign, signal
Kolokacji: 3
(26) timber, wood, cedar, oak
Kolokacji: 4
(27) research, surveillance
Kolokacji: 2
(28) Mr., Ms
Kolokacji: 2
(29) York, king
Kolokacji: 2
(30) intelligence, committee
Kolokacji: 2
post + rzeczownik
Kolokacji: 77
post office • Post Road • post system • post production • Post Office Box • General Post Office • U.S. Post Office • post position • ...
post + czasownik
Kolokacji: 51
Post says • post goes • post obeys • Washington Post reports • blog post provides • ...
czasownik + post
Kolokacji: 109
submit posts • leave one's post • resign one's post • discourage posts • resign from one's post • remove from one's post • ...
przymiotnik + post
Kolokacji: 143
ministerial post • diplomatic post • administrative post • top post • military post • senior post • wooden post • previous post • old post • ...
przyimek + post
Kolokacji: 23
in one's blog post • from one's post • at one's post • by post • of posts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.