"Post article" — Słownik kolokacji angielskich

Post article kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Artykuł poczty
  1. post rzeczownik + article rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Unfortunately, I'm just the victim of some bad timing with the Post article last Friday."

    Podobne kolokacje: